Herroepingsrecht en verzendinformatie

Verzend informatie:

Al onze zendingen worden als verzekerd DPD-pakket verzonden.

​ De verzendkosten hebben betrekking op verzending binnen Duitsland !!

Vraag apart naar prijzen voor verzending binnen de EU en wereldwijd.

De verzending naar het buitenland is alleen in verband met de betaalmethode: Paypal of vooruitbetaling!

pastedGraphic.png

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bv. Een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw herroepingsrecht uitoefent, verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De herroeping moet naar ons logistiek centrum worden gestuurd:

Escape Welt GmbH c / o LVI
Zweenf Further Str.9
04827 Gerichshain

Telefoon: +49341 24 87 49 04
E-mail: info@escapewelt.de

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). ), die onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen, moeten worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.