Prawo do odstąpienia od umowy i informacje o wysyłce

Informacje wysyłkowe:

Wszystkie nasze przesyłki wysyłane są jako paczka ubezpieczona DHL.

!! Koszty wysyłki dotyczą wysyłki na terenie Niemiec !!

Proszę pytać osobno o ceny wysyłki do UE i na cały świat.

Wysyłka za granicę odbywa się wyłącznie w połączeniu z formą płatności: PayPal lub przedpłata!

_______________________________________________________


Prawo odstąpienia od umowy:

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. Pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Odwołanie należy przesłać do naszego centrum logistycznego:

Escape Welt GmbH c / o LVI

Zweenf Further Str. 9

04827 Gerichshain

Telefon: +49341 24 87 49 04

E-mail: info@escapewelt.de


Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazaliśmy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa mają), które mają zostać zwrócone niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tego zwrotu używamy tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.